Olle Blad
Skulptur, Relief, Konstnärlig
utsmyckning, Miljögestaltning
Gemenskapens källa
Gemenskapens källa
Koppar & marmor
Mot ljus och rymd
Mot ljus och rymd

Tillbaka

" Det handlar om tanke och omtanke, en tanke på hur miljöerna skall upplevas och fungera och en omtanke om människorna som skall bo där. Med konstnärlig medverkan i bostadsområden, kommer människor i kontakt med konsten, inte på grund av sitt konstintresse utan får den som en del av sin vardagsmiljö, där den skall kunna bidraga till känsla av rotfasthet och frihet, kunna engagera, fängsla och stimulera, samt vara ett estetiskt blickfång, som man kommunicerar kring och skapar kontakt mellan människor, utgångspunkt till diskussion och upptäckter. Något man orienterar efter i bostadsområdet, eller - jag bor där det konstverket finns. Det skall alltså höja hela statusen och kvalitén på ett bostadsområde. "

Renommé

Dynamisk cello
Dynamisk cello

Livets källa
Livets källa

Född
1942 i Helsingborg

Studier, erfarenhet och medlemskap
Konstindustriella studier Hv. Vt.
Konsultuppdrag för statens konstråd,
boverket, ett stort antal kommuner,
bostadsbolag och byggherrar med
konstutsmyckning och miljögestaltning
Pedagog i skulptur sedan 1978 vid ABF:s konstsektion
Ledamot i KRO:s tävlingsnämnd
Medlem i KRO, Nordvästra Skånes Konstnärsklubb
m fl

Separatutställningar
Den frie, Køpenhavn, Danmark
Galleri Moment, Ängelholm
Galleri Nordvästen, Helsingborg
Stadsgalleriet, Halmstad
Helsingborgs Konstförenings jubileumsutställare till 40-årsjubileum 1978, Konstgården, Helsingborg
Galerie Schübbe Mettman-Metzkausen, Tyskland
Galleri Konstnärscentrum, Malmö
m fl

Samlingsutställningar
Helsingborgs Konstförenings Vårsalong
Vikingsbergs Konstmuseum årligen sedan 1972
Skånes Konstförenings Höstutställning
Museum och Konsthall 1974, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 85, 86, 87, Malmö
Les Arts En Europe, Belgien
Kristianstads Museum
Inter 1973, 78
Kulturcentrum, Holstebro, Danmark
Kullens Konstförening Kulla-Konst, 1973, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 90, Höganäs
Varbergs Museum
Helsingörs Konstförening, Marienlyst Slott, Danmark
Landskrona Konsthall, 1975, 87
Internationale Ausstellung "Treffunkt kunst" Parkhalle Dortmund, Tyskland
Limhamns Konstförening 30-årsjubileum, Rådhushall, Malmö
Galleri Skånes Konst, Malmö
m fl

Offentlig miljögestaltning och utsmyckningar
"Solaltaret" relief mässing, pensionärsdaghemmet Stattena, Helsingborg
"Vattenspeglar" relief aluminium, Stadshuset, Ängelholm
"Rörelser, färg, form leker" relief aluminium högglanspolerad, polykrom, Stadshuset, Landskrona
"Kamp, lek och gemenskap" relief brons, polykrom aluminium, sporthallen Rydebäck, Helsingborgs kommun
"Kaskadernas kretslopp" elektronisk vattenskulptur, Gullfiber huvudkontor, Billesholm
"Tidens spår" skulptur mässing, Västervångskolan Bjuvs kommun
"Tro, hopp, kärlek" relief mässing, Råå fritidsgård, Helsingborgs kommun
"Rebus" vattenskulptur och miljögestaltning koppar, vit cement, kullersten, Rönneskolan, Ängelholms kommun
"Ett skepp kommer lastat" lekskulptur ädelstål, polykromt stål, fritidsplatsen Immeln, Östra Göinge kommun
"Willy Keidser" minnes poträttrelief av skådespelaren, brons, stadsteatern, Helsingborg
"Gemenskapens källa" skulptur koppar, marmor, till Helsingborgs kommun 900-årsjubileum, stadshuset
"Rosenknoppen" relief högglanspolerat ädelstål, koppar, Hälsingborgshem
"Kunskapens centrifugalkraft" relief, brons, polykrom järn, Nyvångskolan, Åstorp kommun
"Ljuskaskader" skulptur högglanspolerat ädelstål, ljusdator för ett obegränsat spektrum av färgväxlingar, tidscykel 1-2 min, Bygg Per företagen, Helsingborg
"Kraft" skulptur svartdiabas, vattenspel och miljöutformning tillsammans med landskapsarkitekt LAR Roland Swärd, Hälsingborgshem
"Livets källa" skulptur koppar, Musköten, HSB, Malmö
"Kreativ gemenskap" relief brons, polykromt järn, Ramlösa, HSB Nordväst Skåne Helsingborg
"Brunnskar" skulptur koppar, vitcement, miljöutformning bänkar, gångar, gräs, växter, Ramlösa, HSB Nordväst Skåne Helsingborg
"Kunskapens Källa" skulptur brons, koppar, kullersten, Oxievångskolan Malmö Kommun
m fl

Representerad
Helsingborgs Konstmuseum
Lunds Konstmuseum
Halmstad
Hallstahammar
Karlshamns kommuners samlingar
Malmöhus Landsting samlingar
1:a pris i allmän utsmyckningstävling till Kristianstad nya Centrallasarett, 1972
Kristianstads Landsting
2:a pris i allmän utsmyckningstävling, Laholms kommun
9 stycken 1:a pris i inbjudningstävlingar
Skulptur edition till Helsingborgs Konstförenings 40-årsjubileum
Diplomutmärkelse på Inter 73, Danmark

Stipendier
Ängelholms kommun Kulturstipendium 1975
Statens stora Konstnärsstipendium 1979
Statlig konstnärlig grundersättning 1983, 84, 85, 86, 87
Statens Bildkonstnärsnämnd stora arbetsstipendium 1989
Upp Tillbaka